SPAWW verplicht ? Voor metaal cao's : WWM

Steeds meer werkgevers worden geconfronteerd met de Stichting PAWW.

De PAWW is de private uitkering die ingaat na afloop van uw wettelijke WW- of loongerelateerde WGA-uitkering. De hoogte van de PAWW-uitkering komt overeen met de wettelijke WW- en loongerelateerde WGA-uitkering. De duur van deze uitkering is maximaal 14 maanden. De uitkering is aan voorwaarden verbonden.

De keuze voor deelname aan de PAWW is vrijwillig per cao. Werknemers en werkgevers besluiten in het cao-overleg tot deelname aan de PAWW. In het PAWW-reglement zijn de rechten en plichten van werknemers en werkgevers vastgelegd.

De werknemer betaalt de PAWW-bijdrage. De werkgever houdt de PAWW-bijdrage in op het brutoloon en draagt deze af aan Stichting PAWW. In geval van werkloosheid vraagt de werknemer de PAWW-uitkering aan een maand voorafgaand aan de beëindiging van de wettelijke uitkering. Stichting PAWW verzorgt de uitkering aan rechthebbende.

Steeds meer CAO's sluiten zich aan : recentelijk nog o.a. de cao voor de Hoveniers en de Apotheken.
Ontvangt u een schrijven van de SPAWW. Neem dan contact met uw salarisverwerker op zodat deze tijdig de regeling in het salarispakket kan zetten en de juiste inhouding en de aangifte kan verzorgen.
De premie voor 2019 bedraagt 0,3% en komt volledig voor rekening van de werknemer.

Ter aanvulling :

Met ingang van 1 juli 2019 wordt in de sector Metaal en Techniek een nieuwe regeling geïntroduceerd: de Private Aanvulling WW. In toenemende mate wordt dit voor bedrijfstakken door de SPAWW uitgevoerd. De sector Metaal en Techniek brengt dit echter in een eigen stichting onder en is hiervoor een aanvullende cao WWM overeengekomen. De cao WWM voorziet in een aanvullende uitkering die ingaat na afloop van de wettelijke WW- of loongerelateerde uitkering (WGA). De cao WWM is algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat deze cao geldt voor werknemers en werkgevers die vallen onder de volgende bedrijfstakken;

– het carrosseriebedrijf;
– de goud- en zilvernijverheid;
– het isolatiebedrijf;
– het metaal bewerkingsbedrijf;
– het technisch installatiebedrijf;
– het motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf;
– het tank en wasbedrijf (m.u.v. zeilmakerijen)

Meer info : https://www.spaww.nl/
                https://www.metalektropensioen.nl/

Let op ! Deze publicatie is alleen ter informatie. Voor inlichtingen omtrent de regeling kunt u terecht op de hierboven genoemde sites of de CAO partijen.

Mededeling

Let op: vanaf 1 juli 2019 gelden er nieuwe minimumlonen. Voor een overzicht,
klik hier

linkedin

 

VNSa logo

 

Nieuws