Transitievergoeding kleine werkgevers

Voor wie het dit jaar onverhoopt financieel toch minder gaat en daardoor personeel zal moeten ontslaan is het volgende goed om te weten. Dit jaar heeft men namelijk de mogelijkheid om dat tegen minder kosten te doen.
 
Vanaf volgend jaar moeten ook kleine werkgevers de volledige transitievergoeding betalen. Echter dit jaar kunnen zij nog gebruik maken van de overbruggingsregeling. Daarbij wordt de transitievergoeding voor werknemers die zo'n 6 jaar of langer in dienst zijn geweest, lager.
 
De regeling geldt voor kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers) die in een slechte financiële situatie verkeren en om bedrijfseconomische redenen werknemers moeten ontslaan.
Voorwaarden zijn verder dat het gemiddelde nettoresultaat over de drie voorafgaande boekjaren lager dan € 0 moet zijn. Ook mag de waarde van het eigen vermogen maximaal 15% van het totale vermogen zijn. Bovendien moet de waarde van de vlottende activa lager zijn dan de schulden aan het einde van het boekjaar.
Als aan deze voorwaarden is voldaan kan bij UWV de verklaring overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers worden aangevraagd. Als deze wordt toegekend hoeven bij de berekening van de transitievergoeding de dienstjaren van werknemers van vóór 1 mei 2013 niet worden meegeteld. 
En dat kan bij lange dienstverbanden flink verschil maken.

Mededeling

Let op: vanaf 1 juli 2019 gelden er nieuwe minimumlonen. Voor een overzicht,
klik hier

linkedin

 

VNSa logo

 

Nieuws