Papierwerk : nodig of overbodig ?

Als werkgever zit je niet te wachten op papierwerk.
Dus als het niet hoeft, waarom zou je dan bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst op papier zetten? Mondeling is toch ook rechtsgeldig?

Nou, om te beginnen zijn er een aantal Cao's die beginnen met de zin: "arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen uitsluitend schriftelijk worden aangegaan." Daaruit volgt dat als er niets op papier staat, de arbeidsovereenkomst direct voor onbepaalde tijd is. Vast niet altijd de bedoeling.

Daarnaast vervalt, als er niets daarover op papier wordt gezet, de mogelijkheid om zaken als proeftijd, non-concurrentie, (tijdige) opzegging, etc. af te spreken. Belangrijke zaken.

Ook kan er bij mondelinge afspraken natuurlijk heel veel onduidelijkheid ontstaan over wat nu precies de rechten en plichten zijn over en weer. Dat speelt helemaal als er géén Cao van toepassing is. Bijvoorbeeld over het aantal vakantiedagen (wettelijk minimaal 20 bij 40 uur per week); loondoorbetaling bij ziekte (minimaal 70%), wel of geen woonwerkvergoeding, etc. Werkgever is wettelijk verplicht deze aan werknemer mede te delen.

Maar het levert ook onduidelijkheid op over de precieze functie en met name de inhoud en taken die bij de functie horen. Cao's schrijven in het algemeen voor dat de functie van een werknemer in een bepaalde functie-familie moeten worden ingedeeld, met bijbehorende functieschaal. Duidelijkheid over wat een functie inhoudt is essentieel. Al was het alleen maar om de werknemer aan te kunnen spreken als bepaalde taken niet (goed) worden uitgevoerd. Ook een goede functie-indeling en salaris-indeling is essentieel. Willekeur is in rechtszaken nooit goed te verdedigen... Dan maar voor aanvang dienstverband alles goed op papier!

Mededeling

Let op: vanaf 1 juli 2019 gelden er nieuwe minimumlonen. Voor een overzicht,
klik hier

linkedin

 

VNSa logo

 

Nieuws