Werknemers inspraak bij faillissement?

 

Bij faillissement komt vaak een groot gedeelte van het personeel op straat te staan. Ook al maakt de onderneming een doorstart.
In een poging dit verlies van werkgelegenheid te voorkomen heeft de Tweede Kamer deze week een wetsvoorstel (PvdA) aangenomen dat werknemers zeggenschap moet geven.

Het gaat dan om inspraak voor werknemers tijdens de voorbereidende fase van een faillissement (zgn. pre-pack-fase). De werknemers moeten ook inspraak krijgen bij het maken van afspraken met de schuldeisers. De Tweede Kamer wil hiermee voorkomen dat er bijvoorbeeld vlak voor het faillissement nog bonussen worden uitgekeerd aan de top van een bedrijf.

Curatoren hebben al aangegeven het voorstel een wassen neus te vinden omdat hier gaat om het recht om mee te praten. Werknemers krijgen met het wetsvoorstel nog geen instemmingsrecht. Dat betekent dat de overnemende partij nog steeds kan kiezen op welke voorwaarden de zaak wordt overgenomen.

Toch wordt met het aannemen van dit voorstel wel een trend duidelijk. Het moet dan ook niet uitgesloten worden dat de Eerste Kamer straks het voorstel juist op dit punt verder aan wil scherpen

Mededeling

Let op: vanaf 1 juli 2019 gelden er nieuwe minimumlonen. Voor een overzicht,
klik hier

linkedin

 

VNSa logo

 

Nieuws