Perspectief voor vijftigplussers (?)

Naar de mening van het kabinet zijn er teveel vijftigplussers werkloos. Dat vinden werkgevers en werknemers ook. Werkloze vijftigplussers blijken ook twee keer zoveel kans op langdurige langdurige werkloosheid te hebben dan jongeren. Dit moet gekeerd worden.

Werkgevers, werknemers én Kabinet hebben daarom gezamenlijk een actieplan opgesteld, dat vorige week naar de Tweede Kamer is gestuurd. Kern van het plan is dat er ondersteuning moet komen bij het vinden van werk, om werknemers flexibeler te maken en om werkgevers minder terughoudend te laten worden bij het aannemen van nieuw (50+) personeel.

Het Kabinet gaat bijna 70 miljoen euro uittrekken voor omscholingsprojecten, en voor projecten die werkgevers en vijftigplussers helpen elkaar beter te vinden op de arbeidsmarkt.

Om drempels bij werkgevers weg te nemen zullen vakbonden bij Cao-afspraken minder vasthouden aan de zgn. 'ontzie-bepalingen voor ouderen' in Cao's Bijvoorbeeld de extra vrije dagen, het niet hoeven verrichten van overwerk, etc.

Het Kabinet wil als stimuleringsmaatregel de leeftijd voor de no risk polis bij ziekte verlagen naar 56 jaar. Dat betekent als een (nieuwe) werknemer van 56 jaar of ouder ziek wordt; UWV betaalt.

Ook komt er een campagne om de beeldvorming van vijftigplussers te verbeteren. Het gezicht van die campagne wordt de bekende ex-pokeraar/profvoetballer.........: John de Wolf (53).
Als klap op de vuurpijl zullen professionele adviseurs, zo melden de sociale partners, zo'n 50.000 oudere werknemers en (hun) leidinggevenden gaan adviseren om een nieuwe baan te zoeken. Dat geldt voor mensen die nu een zwaar beroep uitoefenen, of een baan hebben met slechte vooruitzichten, die de kans lopen op termijn werkloos te worden.

Het vernieuwende van deze laatste maatregel zie ik even niet. Maar goed, gewoon blijven doen wat u al deed zou ik zeggen: praten met (uw) personeel. Vragen en vertellen. Wat speelt er bij werknemer? Wat bij werkgever? Ongeacht hun leeftijd. En die van u trouwens.

Het actieplan start in 2017 en moet 2 jaar gaan lopen.

Mededeling

Let op: vanaf 1 juli 2019 gelden er nieuwe minimumlonen. Voor een overzicht,
klik hier

linkedin

 

VNSa logo

 

Nieuws