VAR weg, DBA in

Zelfstandigheid..; schijnzelfstandigheid... het blijft de gemoederen bezig houden.

Als bekend is vorige week de VAR afgeschaft. Per die datum kan gewerkt worden met de modelovereenkomsten van de Belastingdienst. Het grote verschil met de VAR is dat in de modelovereenkomsten de opdrachtgever ook partij is en zich vastlegt. Bij de VAR ging het immers alleen om een verklaring van de zzp'er zelf.

Het afsluiten van zo'n modelovereenkomst geeft geen garantie op zelfstandigheid! Immers de belastingdienst kan altijd nog achteraf constateren dat er wel degelijk sprake is van een dienstbetrekking.
Vanuit het standpunt van de fiscus is dat eigenlijk nog wel begrijpelijk ook. Bij zelfstandigheid missen zij de loonheffingen en premies die zij bij werknemerschap wél kunnen innen. De belastingdienst is er bang voor dat opdrachtgever én opdrachtnemer het op een akkoordje gooien en een overeenkomst afsluiten waarbij de fiscus wat dat betreft buitenspel wordt gezet.

Maar gevolg is dat nu de 'goeien moeten lijden onder de kwaaien'. En moet er van alles vastgelegd worden tewijl dat dus geen zekerheid geeft.

Belangrijkste beoordelingscriterium bij beoordeling wel/geen dienstbetrekking is en blijft het punt van gezagsverhouding. Mag de zzp'er zelf weten hóe hij de opdracht uitvoert? Mag hij zich vrij laten vervangen? Hoe presenteert de zzp'er zich naar buiten; als ondernemer of als werknemer? Kortgeleden gaf staatssecretaris Wiebes nog wat nadere handvatten als antwoord op Kamervragen. Zo interpreteert de belastingdienst een deelname van een zzp'er aan de bedrijfspensioenregeling, en/of arbeidsongeschiktheidsverzekering als een sterke aanwijzing voor een dienstbetrekking. Ook als opdrachtgever een opleiding of cursus verstrekt aan de zzp'er vormt dat een indicatie voor een dienstverband. Beoordeeld worden ook: wel/geen deelname aan vergaderingen, bedrijfsuitjes, dragen werkkleding opdrachtgever, etc. Wiebes onderstreepte nog eens dat de belastingdienst bij haar beoordeling zal blijven uitgaan van het geheel van aanwijzingen, en niet van één indicatie.

Mededeling

Let op: vanaf 1 juli 2019 gelden er nieuwe minimumlonen. Voor een overzicht,
klik hier

linkedin

 

VNSa logo

 

Nieuws