Wet Aanpak Schijnconstructies

Minister Asscher mocht van de week met de vrachtwagen mee.
Zo blij was de FNV dat de Minister ging regelen dat de wetten die al voor andere ondernemers gelden, ook in de transportsector van toepassing worden verklaard. Nu is iedere sector weer verschillend, en gezien de zeer kleine marges werd er binnen de transportbranche steeds hard en creatief nagedacht over kostenbesparingen; ook op personeelsgebied.

Naar verwachting per 1 juli as. geldt voor deze sector ook:

  • Uitbreiding ketenaansprakelijkheid. (Hoofd)opdrachtgever is ook aansprakelijk voor betalen van juiste Cao-loon aan werknemers lager in de keten;
  • Oppassen met verrekeningen van kosten voor huisvesting of ziektekostenpremies op minimumloon;
  • Buitenlandse werknemers mogen niet meer deel van minimumloon als kostenvergoeding krijgen;
  • In Nederland werkzame buitenlandse werknemers moeten tenminste minimum(Cao)-loon krijgen.

Werknemers blij maar de personeelskosten gaan stijgen. Een hele uitdaging erbij...

Mededeling

Let op: vanaf 1 juli 2019 gelden er nieuwe minimumlonen. Voor een overzicht,
klik hier

linkedin

 

VNSa logo

 

Nieuws